සියලු ප්රවර්ග
EN

සමාගම පුවත්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>සමාගම පුවත්

බෙයිලිඩා "ටැන්ෂාන් තෙවන අවකාශය" ජීඑෆ්ආර්සී තිර බිත්ති පුවරුව සාදයි

වේලාව: 2013-12-09 පහර: 11

මීටර් 12000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි ටැන්ෂාන් නගරයේ පිහිටා ඇති ව්‍යාපෘතිය. මෙම සැලසුම විචක්ෂණශීලී, විස්ථාපන ස්ටීරියෝ ව්‍යුහය, විශාල පරතරයක් සහිත බැල්කනියේ කදම්බ තහඩුවකි.